Detail klinického hodnocení

Název studie Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 2 se stanoveným rozmezím dávek, s otevřenou prodlužovací fází k vyhodnocení bezpečnosti a účinnosti itacitinibu u středně závažné až závažné ulcerózní kolitidy
EudraCT number 2018-004491-35
Číslo protokolu INCB39110-210
Zadavatel Incyte Corporation,1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, Delaware 19803, United States of America
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza ulcerózní kolitida
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 19.8.2019
Datum schválení MEK 6.5.2019
Datum zahájení
Datum ukončení 27.11.2019
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Nemocnice Slaný,Interní oddělení,Politických vězňů 576,Slaný,274 01
Vojenská nemocnice Brno,Interní oddělení,Zábrdovická 3,Brno,636 00

Zpět na seznam