Detail klinického hodnocení

Název studie Adjuvantní imunoterapie u pacientů s resekovaným karcinomem žaludku po předoperační chemoterapii a vysokým rizikem recidivy (N+ a/nebo R1) ? nezaslepená, randomizovaná, kontrolovaná studie fáze 2 (VESTIGE)
EudraCT number 2018-000406-36
Číslo protokolu 1707-GITCG
Zadavatel European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), 83/11 Avenue E. Mounier, 1200 Brussels, Belgium
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom žaludku
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 17.10.2019
Datum schválení MEK
Datum zahájení 9.1.2020
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Masarykův onkologický ústav (MOÚ), Žlutý kopec 7,Brno,65653

Zpět na seznam