Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 2 hodnotící bezpečnost a účinnost přípravku BMS-986165 u subjektů se středně závažnou až závažnou ulcerózní kolitidou
EudraCT number 2018-004694-27
Číslo protokolu IM011024
Zadavatel Bristol-Myers Squibb International Corporation, Chaussée de la Hulpe 185, 1170 Brussels, Belgium
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza ulcerózní kolitida
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 13.8.2019
Datum schválení MEK 12.7.2019
Datum zahájení 10.2.2020
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Nemocnice Slaný,Interna,Politických vězňů 576,Slaný,274 01
Hepato-Gastroenterologie HK, s r.o., Třída Edvarda Beneše 1549/34,Hradec Králové,500 12

Zpět na seznam