Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrická studie fáze IIb hodnotící účinnost a snášenlivost přípravku ModraDoc006/r u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC) vhodných k léčbě taxanem
EudraCT number 2019-000582-21
Číslo protokolu M18MDP
Zadavatel Modra Pharmaceuticals B.V., Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, The Netherlands
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prostaty
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 21.9.2018
Datum schválení MEK 29.5.2019
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Krajska nemocnice Liberec, a.s.,Urologie,Husova 10,Liberec,46063
Fakultni nemocnice Olomouc,Onkologicka klinika,I. P. Pavlova 6,Olomouc,775 20
Fakultni nemocnice v Motole,Onkologicka klinika,V Uvalu 84,Praha 5,150 06
Thomayerova nemocnice,Onkologicka klinika,V Uvalu 84,Praha 5,150 06
Fakultni nemocnice Kralovske Vinohrady,Radioterapeuticka a onkologicka klinika,Srobarova 50 ,Praha 10,10034

Zpět na seznam