Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrické, otevřené, randomizované, klinické hodnocení fáze III pro zhodnocení účinnosti a bezpečnosti léčivého přípravku Acalabrutinib (ACP196) v kombinaci s Venetoclaxem spolu s nebo bez Obinutuzumabu v porovnání s chemoimunoterapeutickou léčbou vybranou zkoušejícím lékařem u pacientů s dříve neléčenou chronickou lymfocytární leukémií bez přítomnosti delece 17p nebo genové mutace TP53
EudraCT number 2018-002443-28
Číslo protokolu ACE-CL-311/D8221C00001
Zadavatel Acerta Pharma B.V., Kloosterstraat 9, Oss 5349 AB, Netherlands
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza chronická lymfocytární leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 31.7.2019
Datum schválení MEK 15.5.2019
Datum zahájení 10.9.2019
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Ostrava,Hematoonkologická klinika,17. listopadu 1790/5,Ostrava-Poruba,708 52
Fakultní nemocnice Olomouc,Hematoonkologická klinika,I. P. Pavlova 185/66 ,Olomouc ,779 00
Fakultní nemocnice Plzeň,Hematologicko-onkologické oddělení,Alej Svobody 80,Plzeň-Lochotín,304 60
Fakultní nemocnice Hradec Kralové,Hematoonkologická klinika ,Sokolska 581,Hradec Kralové,500 05
Fakultní nemocnice Vinohrady,Hematoonkologická klinika ,Šrobárova 1150/50 ,Praha 10,100 34
Fakultní nemocnice Brno ,Hematoonkologická klinika,Jihlavská 20 ,Brno,625 00

Zpět na seznam