Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 2 zaměřená na zjištění dávky hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku IMU-838 při léčbě pacientů s aktivní Crohnovou chorobou s možností nezaslepeného prodloužení léčby (CALDOSE-2)
EudraCT number 2018-001895-39
Číslo protokolu P2-IMU-838-CD
Zadavatel Immunic AG, Am Klopferspitz 19, Planegg-Martinsried, 82152, Germany
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza Crohnova choroba
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 17.5.2019
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,U nemocnice 2,Praha 2,128 08
Klinika ResTrial,,Sofijské náměstí 3404/3,Praha 4,143 00
Hepato-Gastroenterologie HK, s.r.o.,Poliklinika III,Třída Edvarda Beneše 1549/34,Hradec Králové 12,500 12

Zpět na seznam