Detail klinického hodnocení

Název studie RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, DVOJITĚ MATOUCÍ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ, MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POSUZUJÍCÍ ÚČINNOST (INDUKCE REMISE) A BEZPEČNOST ETROLIZUMABU V POROVNÁNÍ S ADALIMUMABEM A PLACEBEM U PACIENTŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKOU AŽ TĚŽKOU AKTIVNÍ ULCERÓZNÍ KOLITIDOU, KTEŘÍ DOSUD NEUŽÍVALI ŽÁDNÝ INHIBITOR TNF
EudraCT number 2013-004277-27
Číslo protokolu GA28949
Zadavatel F. Hoffmann-La Roche Ltd, Grenzacherstrasse 124, Basel 4070, Switzerland
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza ulcerózní kolitida
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 11.3.2019
Datum schválení MEK 18.3.2019
Datum zahájení 13.5.2019
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Městská nemocnice Ostrava, Interní oddělení, Nemocniční 20, Ostrava, 72880
PreventaMed s.r.o., Ordinace vnitřního lékařství, Domovina 774/2, Olomouc, 77900
Hepato-Gastroenterologie HK, s.r.o,,tr. Edvarda Benese 1549,Hradec Kralove,50012
Klinicke centrum ISCARE Lighthouse,,Jankovcova 1569/2c,Praha 7,17004
Nemocnice Pardubického kraje, a.s Pardubická nemocnice,Gastroenterologicka poradna,Kyjevska 44,Pardubice,532 03

Zpět na seznam