Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie hodnotící bezpečnost a účinnost upadacitinibu (ABT-494) při indukční léčbě pacientů se středně těžkou až těžkou ulcerózní kolitidou
EudraCT number 2016-000642-62
Číslo protokolu M14-675
Zadavatel AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse 70, 67061 Ludwigshafen, Germany
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza ulcerózní kolitida
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 14.11.2018
Datum schválení MEK 14.1.2019
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH ISCARE I.V.F. a.s,Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty,Jankovcova 1569/2c,Praha,170 04
Artroscan s.r.o., Třebovická 5114/106, Ostrava -Třebovice,722 00
Axon Clinical, s.r.o., Ostrovského 253/3, Praha,150 00
CTCenter Mave s.r.o., Na Šibeníku 914/1, Olomouc,779 00
Hepato-Gastroenterologie HK, s.r.o.,Třída Edvarda Beneše 34/1549,Hradec Králové,500 12

Zpět na seznam