Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrické, randomizované, zaslepené klinické hodnocení fáze 3b, kontrolované aktivní látkou, které porovnává účinnost a bezpečnost léčby ustekinumabem a adalimumabem u biologicky naivních subjektů se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou.
EudraCT number 2017-004209-41
Číslo protokolu CNTO1275CRD3007
Zadavatel Janssen-Cilag International N.V.,Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza Crohnova choroba
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 28.8.2018
Datum schválení MEK 15.8.2018
Datum zahájení 24.1.2019
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Krajska zdravotni a.s. Masarykova nemocnice v Usti nad Labem,Gastroenterologicke oddeleni,Socialni pece 3316/12A,Usti nad Labem,401 13
Hepato-Gastroenterologie HK s.r.o., Edvarda Benese 1549,Hradec Kralove,500 12
NH Hospital a.s.-Nemocnice Horovice,Chirurgicke oddeleni-gastroenterologie,K Nemocnici 1106/14,Horovice,268 31
FN U sv. Anny,II. interni klinika-gastroenterologicke oddeleni,Pekarska 53,Brno,656 91
ISCARE IVF, a.s.,Klinicke a vyzkumne centrum pro strevni zanety,Jankovcova 1569/2c,Praha 7,170 04
FN Kralovske Vinohrady,II. interni klinika,Šrobarova 1150/50,Praha 10,100 34

Zpět na seznam