Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 2 s cílem vyhodnotit testikulární bezpečnost filgotinibu u dospělých mužů se středně až závažnou aktivní ulcerózní kolitidou
EudraCT number 2017-000402-38
Číslo protokolu GS-US-418-4279
Zadavatel Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, California, 94404, United States of America
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza ulcerózní kolitida
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 9.7.2018
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení 26.2.2020
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH G.E.P. Clinic, s.r.o., Cimburkova 16,Praha 3,130 00

Zpět na seznam