Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 s paralelním uspořádáním, hodnotící indukční léčbu mirikizumabem u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou, kteří podstoupili předchozí neúspěšnou konvenční a biologickou léčbu LUCENT 1
EudraCT number 2017-003229-14
Číslo protokolu I6T-MC-AMAN
Zadavatel Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza ulcerózní kolitida
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 16.8.2018
Datum schválení MEK 27.6.2018
Datum zahájení 22.11.2018
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH PreventaMed s.r.o. Vila zdravi,N/A,Domovina 2,Olomouc,779 00
Mediendo s.r.o.,N/A,Thámova 183/11,Praha 8,186 00
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,II. Interní klinika,Pekařská 53,Brno,656 91
Gregar s.r.o.,N/A,Čajkovského 67/14,Olomouc,779 00
A-SHINE Plzeň,N/A,Smrkova 23,Plzeň,312 00
Hepato-Gastroenterologie HK, s.r.o.,N/A,třída Edvarda Beneše 1549,Hradec Králové,500 12
Fakultni nemocnice Kralovske Vinohrady,II. Interní klinika,Šrobárova 50,Praha 10,100 34
ISCARE a.s,Českomoravská 2510/19, Praha 9 - Libeň, 190 00
Klinika ResTrial ,Gastroenterologie, ,Sofijské náměstí 3404/3,Praha,143 00
Vojenská nemocnice Brno,Interní oddělení,Zabrdovická 3,Brno ,636 00

Zpět na seznam