Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, paralelně uspořádané klinické hodnocení fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku SHP647 jako indukční léčby u pacientů se středně těžkou až těžkou Crohnovou chorobou (CARMEN CD 305)
EudraCT number 2017-000575-88
Číslo protokolu SHP647-305
Zadavatel Shire Human Genetic Therapies, Inc., 300 Shire Way, Lexington, Massachusetts 02421, United States of America
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza Crohnova choroba
Zařazovaná populace Dospívající (12 - 17 let)
Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 20.7.2018
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Thomayerova nemocnice,Interní oddělení,Vídeňská 800,Praha 4 - Krč,140 59
HEPATO-GASTROENTEROLOGIE HK, s.r.o.,POLIKLINIKA III,Třída Edvarda Beneše 1549,Hradec Králové,500 12

Zpět na seznam