Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná kontrolovaná studie se stratifikací rizika u pediatrické Crohnovy choroby: Methotrexat versus azathioprin nebo adalimumab k udržení remise u pacientů s nízkým nebo vysokým rizikem agresivního průběhu onemocnění - strategie léčby
EudraCT number 2016-000522-18
Číslo protokolu 2016-01
Zadavatel Pediatric Inflammatory Bowel Diseases Network,149 rue de Sevres, 750 15 Paris, France
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza Crohnova choroba
Zařazovaná populace Děti předškolní a nižší školní věk (2 - 11 let)
Dospívající (12 - 17 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 25.4.2018
Datum schválení MEK 28.2.2018
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Plzeň,Dětská klinika, Gastroenterologická ordinace,Alej Sovobody 80,Plzeň - Lochotín,304 60
Všeobecná fakultní nemocnice a 1.LF v Praze,Klinika dorostového a dětského lékařství, Oddělení větších dětí a dorostu,Ke Karlovu 455/2,Praha,120 00
Fakultní nemocnice v Motole,Pediatrická klinika, Oddělení dětské gastroenterologie,V Úvalu 84,Praha 5 - Motol,150 06

Zpět na seznam