Detail klinického hodnocení

Název studie Následná klinická studie fáze IIa k posouzení profilu dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti přípravku ABX464 podávaného v dávce 50 mg jednou denně pacientům se středně těžkou až těžkou ulcerózní kolitidou.
EudraCT number 2017-003284-35
Číslo protokolu ABX464-102
Zadavatel ABIVAX, 5 Rue de la Baume, Paris 75008, France
Indikační skupina Metabolické vady
Diagnóza středně těžká, těžká ulcerózní kolitida
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 20.4.2018
Datum schválení MEK
Datum zahájení staženo zadavatelem
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Klinické centrum ISCARE,Jankovcova 1569/2c,170 04 Praha 7,170 04
NPK Orlickoústecká nemocnice,Gastroenterologie,Čs. Armády1076,Ustí nad Orlicí,562 18

Zpět na seznam