Detail klinického hodnocení

Název studie Klinické hodnocení posuzující ?Léčbu k cíli? oproti běžné udržovací léčbě u pacientů s Crohnovou chorobou léčených ustekinumabem
EudraCT number 2016-002918-43
Číslo protokolu CNTO1275CRD3005
Zadavatel Janssen-Cilag International N.V., Turnhoutseweg 30, B- 2340 Beerse, Belgium
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza Crohnova choroba
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 3.5.2018
Datum schválení MEK
Datum zahájení 30.8.2018
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní Nemocnice Hradec Králové,III. interní gerontometabolická klinika,Sokolská 581,Hradec Králové ,500 05
Hepato-Gastroenterologie HK, s.r.o., Tř. Edvarda Beneše 1549,Hradec Králové,500 12
ISCARE I.V.F., a.s., Jankovcova 1569/2c ,Praha 7,170 04
Mediendo, s.r.o., Thámova 13,Praha 8,186 00

Zpět na seznam