Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrická otevřená navazující klinická studie fáze 3 hodnotící perorální ozanimod pro léčbu středně závažné až závažné Crohnovy choroby
EudraCT number 2017-004295-55
Číslo protokolu RPC01-3204
Zadavatel Celgene International II Sárl, Rue du Pré-Jorat 14, 2108 Couvet, Switzerland
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza Crohnova choroba
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 30.4.2018
Datum schválení MEK
Datum zahájení 4.3.2019
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH IBD Centrum, ISCARE, a. s., Českomoravská 2510/19,Praha 9,190 00
Gastroenterolgická ambulance a endoskopie, Vítězslava Nezvala 2678,Most,434 01
Nemocnice Pardubického kraje, a. s.,Interní oddělení,Kyjevská 44,Pardubice,532 03
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,II. interní klinika,Pekařská 664/53,Brno,656 91
Hepato-gastroenterologie HK, s. r. o.,Hradecká poliklinika III,Třída Edvarda Beneše 1549/34,Hradec Králové,500 12
Fakultní nemocnice Plzeň,I. interní klinika - Gastroenterologie,Alej Svobody 80,Plzeň,304 60
PreventaMed, s. r. o., Rokycanova 796/1,Olomouc,779 00
Vojenská nemocnice Brno,Interní oddělení,Zábrdovická 3,Brno,636 00
Fakultní nemocnice v Motole,Interní klinika 2. LF UK a FN Motol,V Úvalu 84,Praha 5 - Motol,150 06
Institut klinické a experimentální medicíny, Klinika hepatogastroenterologie, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21

Zpět na seznam