Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená klinická studie fáze 3 kontrolovaná placebem hodnotící perorálně podávaný ozanimod jako indukční terapii středně závažné až závažné Crohnovy choroby
EudraCT number 2017-004292-31
Číslo protokolu RPC01-3201
Zadavatel Celgene International II Sárl, Rue du Pré-Jorat 14, 2108 Couvet, Switzerland
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza Crohnova choroba
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 30.4.2018
Datum schválení MEK 3.5.2018
Datum zahájení 19.9.2018
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Institut klinické a experimentální medicíny, Klinika hepatogastroenterologie, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21
IBD Centrum, ISCARE a. s., Českomoravská 25810/19, Praha 9, 190 00
Gastroenterologická ambulance a endoskopie,,Vítězslava Nezvala 2678,Most,434 01
Nemocnice Pardubického kraje, a. s.,Interní oddělení,Kyjevská 44,Pardubice,532 03
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,II. interní klinika,Pekařská 664/53,Brno,656 91
Hepato-gastroenterologie HK, s. r. o.,Hradecká poliklinika III,Třída Edvarda Beneše 1549/34,Hradec Králové,500 12
Fakultní nemocnice Plzeň,I. interní klinika - Gastroenterologie,Alej Svobody 80,Plzeň,304 60
PreventaMed, s. r. o., Rokycanova 796/1,Olomouc,779 00
Vojenská nemocnice Brno,Interní oddělení,Zábrdovická 3,Brno,636 00
Fakultní nemocnice v Motole,Interní klinika 2. LF UK a FN Motol,V Úvalu 84,Praha 5 - Motol,150 06

Zpět na seznam