Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrická, nezaslepená studie fáze IIIb s jednou větví hodnotící použití olaparibu v monoterapii pro udržovací léčbu u pacientek s platina senzitivním recidivujícím ovariálním karcinomem a negerminální mutací genu BRCA, u kterých byla pozorována celková nebo částečná odpověď na chemoterapii s platinou.
EudraCT number 2017-002767-17
Číslo protokolu D0816C00020
Zadavatel AstraZeneca AB, SE-15185 Södertälje, Sweden
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza ovariální karcinom
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2017
Datum schválení SÚKL 4.12.2017
Datum schválení MEK
Datum zahájení 12.4.2018
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I.P. Pavlova 6,Olomouc,775 20
Fakultní nemocnice Ostrava,Gynekologicko-porodnická klinika,17. listopadu 1790,Ostrava Poruba,708 52
Nemocnice Nový Jičín a.s.,Onkologická ambulance,Revoluční 2214/35,Nový Jičín,741 01
Všeobecná nemocnice v Praze ,Onkogynekologické centrum,Apolinářská 18,Praha 2,128 00
Fakultní nemocnice Brno,Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno a LF MU,Jihlavská 20,Brno,625 00

Zpět na seznam