Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrická, otevřená studie (OLE) fáze 2 dlouhodobě hodnotící účinnost, bezpečnost a snášenlivost opakovaného podávání přípravku ABT-494 pacientům s Crohnovou chorobou
EudraCT number 2015-003759-23
Číslo protokolu M14-327
Zadavatel AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse,Ludwigshafen,67061,Germany
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza Crohnova choroba
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2016
Datum schválení SÚKL 22.7.2016
Datum schválení MEK 1.6.2017
Datum zahájení 22.6.2017
Datum ukončení 20.11.2019
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,II. interní klinika,Šrobárova 50,Prague 10,100 00
Hepato-Gastroenterologie HK s.r.o.,Poliklinika III,tř. E. Beneše 1549,Hradec Králové,500 12
Fakultní nemocnice Motol,Interní klinika,V Úvalu 84,Prague 5,150 00
ISCARE I.V.F. a.s.,Gatroenterologie (budova Lighthouse),Jankovcova 1569/2c,Prague 7,170 04

Zpět na seznam