Detail klinického hodnocení

Název studie Prospektivní, randomizované, multicentrické klinické hodnocenífáze 3, porovnávající bezpečnost a účinnost přípravku BAX 855 sPK vedenou profylaxí cílenou na dvě různé dolní hladiny FVIII upacientů se závažnou hemofilií A
EudraCT number 2014-005477-37
Číslo protokolu 261303
Zadavatel Baxalta Innovations GmbH, Industriestrasse 67, A-1221 Vienna, Austria
Indikační skupina Hematologie
Diagnóza Hemofilie A
Zařazovaná populace Dospívající (12 - 17 let)
Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2015
Datum schválení SÚKL 18.12.2015
Datum schválení MEK 17.2.2016
Datum zahájení nezahájena v ČR
Datum ukončení 30.3.2017
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Brno,Oddělení klinické hematologie,Jihlavská 20, 625 00 Brno
Fakultní nemocnice Plzeň ,Ústav klinické biochemie a hematologie ,Alej Svobody 80 , 304 60 Plzeň

Zpět na seznam