Detail klinického hodnocení

Název studie Dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná, multicentrická studie fáze 2 hodnotící bezpečnost a účinnost přípravku GS-5745 u subjektů se středně závažnou až závažnou aktivní Crohnovou chorobou
EudraCT number 2015-001249-10
Číslo protokolu GS-US-395-1663
Zadavatel Gilead Sciences, Inc,333 Lakeside Drive,Foster City,CA 94404
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza Crohnova choroba
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2015
Datum schválení SÚKL 23.9.2015
Datum schválení MEK 1.10.2015
Datum zahájení 7.3.2016
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH HEPATO-GASTROENTEROLOGIE HK, s.r.o, Hradecka poliklinika III,,Trida Edvarda Benese 1549/34,Hradec Kralove,500 12
IBD Centrum, ISCARE I.V.F. a.s.,,Jankovcova 1569/2c,Praha 7,170 00
Fakultni nemocnice Olomouc,II. interni klinika gastro-enterologicka a hepatologicka,I. P. Pavlova 6,Olomouc,775 20 (již neprobíhá)
Fakultni nemocnice v Motole,Interni klinika 2. LF UK a FN Motol, odd. gastroenterologie,V Uvalu 84,Praha 5,150 06
Institut klinicke a experimentalni mediciny,Klinika hepatogastroenterologie,Videnska 1958/9,Praha 4,140 21

Zpět na seznam