Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, částečně zaslepené klinické hodnocení fáze III s aktivní kontrolou na základě výběru dle biomarkerů zkoumající přípravek Pembrolizumab v monoterapii a v kombinaci s cisplatinou+5-Fluorouracilem oproti kombinaci placebo+cisplatina+5-Fluorouracil jako léčbu první volby u subjektů s adenokarcinomem žaludku nebo gastroesofageální junkce (GEJ) v pokročilém stádiu
EudraCT number 2015-000972-88
Číslo protokolu MK3475-062
Zadavatel Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza adenokarcinom žaludku a gastroezofageálni junkce (GEJ)
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2015
Datum schválení SÚKL 26.10.2015
Datum schválení MEK 19.10.2015
Datum zahájení 16.12.2015
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Brno,Interní hematologická a onkologická klinika,Jihlavská 20,Brno,625 00
VFN Praha, Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08 (již neprobíhá)
FN Plzeń,Onkologická klinika,Alej Svobody 80,Plzeň,304 60
FN Hradec Kralové,Klinika onkologie a radioterapie,Sokolská 581,Hradec Kralové,500 05
Thomayerova nemocnice,Onkologická klinika 1.LF UK,Vídeňská 800,Praha 4,140 05 (již neprobíhá)
Nemocnice Nový Jičin a.s., Člen skupiny Agel,Oddělení radioterapie a onkologie,Purkyňova 2138/16,Nový Jičin,741 01
FN Olomouc,Onkologická klinika,I.P.Pavlova 6,Olomouc,775 20 (již neprobíhá)
Masarykův onkologický ústav,,Žlutý kopec 7,Brno,656 53

Zpět na seznam