Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřené klinické hodnocení fáze 3b posuzující slizniční hojení u pacientů se středně závažnou až závažnou aktivní Crohnovou chorobou léčených vedolizumabem IV
EudraCT number 2014-003509-13
Číslo protokolu MLN0002-3028
Zadavatel Takeda Development Centre Europe Ltd, 61 Aldwych, London, WC2B 4AE, United Kingdom
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza Crohnova choroba
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2015
Datum schválení SÚKL 25.6.2015
Datum schválení MEK 6.5.2015
Datum zahájení 2.9.2015
Datum ukončení 6.2.2018
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje,Endoskopické centrum,Vančurova 1548,Kladno,272 59
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,II. Interní klinika - Odborné ambulance gastroenterologie,Šrobárova 1150/50,Praha 10,100 34
Institut klinické a experimentální medicíny,Klinika hepatogastroenterologie,Vídeňská 1958/9,Praha 4,140 21
ISCARE I.V.F. a.s.,IBD,Jankovcova 1569/2c,Praha 7,170 04
Pardubická krajská nemocnice, a.s.,Interní klinika - Interní oddělení,Kyjevská 44,Pardubice,532 03 (již neprobíhá)
Hepato-Gastroenterologie HK, s.r.o.,třída Edvarda Beneše 1549/34,Hradec Králové,500 12

Zpět na seznam