Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrické randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické hodnocení přípravku ABT-494 podávaného k vyvolání symptomatické a endoskopicky potvrzené remise u pacientů se středně závažnou až závažnou aktivní Crohnovou chorobou, kteří nereagují dostatečně na léčbu proti faktoru TNF nebo ji nesnášejí
EudraCT number 2014-003240-12
Číslo protokolu M13-740
Zadavatel AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Germany
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza Crohnova choroba
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2015
Datum schválení SÚKL 4.5.2015
Datum schválení MEK 29.4.2015
Datum zahájení 25.2.2016
Datum ukončení 31.8.2017
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultni Nemocnice v Motole,,V Uvalu 84,Praha,150 06
Fakultni nemocnice Kralovske Vinohrady,,Srobarova 50,Praha 10,100 34
ISCARE I.V.F. a.s.,,Jankovcova 1569/2C,Praha 7,170 04
Hepato-Gastroenterologie HK, s.r.o.,,trida Edvarda Benese 1549/34,Hradec Kralove,500 12

Zpět na seznam