Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřená pokračovací studie monitorující bezpečnost pacientů se střední až těžkou Crohnovou chorobou, kteří se zúčastnili předchozího klinického hodnocení s etrolizumabem fáze III, protokol GA29144
EudraCT number 2014-003855-76
Číslo protokolu GA29145
Zadavatel F. Hoffmann-La Roche Ltd, Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza Crohnova choroba
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2015
Datum schválení SÚKL 11.5.2015
Datum schválení MEK 26.3.2015
Datum zahájení 18.4.2016
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakutlní nemocnice v Motole, Interní klinika UK 2.LF a FN Motol, V Úvalu 84, Praha5, 150 06
Fakultní nemocnice Ostrava,Oddělení Interní medicíny - Gastroenterologie,17. listopadu 1790,Ostrava,708 52
Nemocnice Pardubického Kraje, a.s.,Interní oddělení-gastroenterologie,Čs. Armády 1076,Ústí nd Orlicí,562 18
Fakultní nemocnice Hradec Králové,II. Interní klinika-gastroenterologie,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,II. Interní klinika,Pekařská 53,Brno ,656 91
Vojenská nemocnice Brno,Interní oddělení,Zábrdovická 3,Brno,636 00
Hepato-Gastroenterologie HK, s.r.o. Poliklinika III,,tř. Edvarda Beneše 1549,Hradec Králové,500 12
Nemocnice Pardubického Kraje, a.s.,,Kyjevská 44,Pardubice,532 03
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,II. interní klinika - gastroenterologie,Šrobárova 50,Praha 10,100 34
Klinické centrum ISCARE Lighthouse,,Jankovcova 1569/2c,Praha 7,170 04

Zpět na seznam