Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřená pokračovací studie monitorující bezpečnost pacientů se střední až těžkou Crohnovou chorobou, kteří se zúčastnili předchozího klinického hodnocení s etrolizumabem fáze III, protokol GA29144
EudraCT number 2014-003855-76
Číslo protokolu GA29145
Zadavatel F. Hoffmann-La Roche Ltd, Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza Crohnova choroba
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2015
Datum schválení SÚKL 11.5.2015
Datum schválení MEK 26.3.2015
Datum zahájení 18.4.2016
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Gastroenterologie s.r.o., Mánesova 626, Hradec Králové 50002
PreventaMed s.r.o., Klinika Svycarska, Olomouc
Fakutlní nemocnice v Motole, Interní klinika UK 2.LF a FN Motol, V Úvalu 84, Praha5, 150 06
Fakultní nemocnice Ostrava,Oddělení Interní medicíny - Gastroenterologie,17. listopadu 1790,Ostrava,708 52
Nemocnice Pardubického Kraje, a.s.,Interní oddělení-gastroenterologie,Čs. Armády 1076,Ústí nd Orlicí,562 18
Fakultní nemocnice Hradec Králové,II. Interní klinika-gastroenterologie,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,II. Interní klinika,Pekařská 53,Brno ,656 91
Vojenská nemocnice Brno,Interní oddělení,Zábrdovická 3,Brno,636 00
Hepato-Gastroenterologie HK, s.r.o. Poliklinika III,,tř. Edvarda Beneše 1549,Hradec Králové,500 12
Nemocnice Pardubického Kraje, a.s.,,Kyjevská 44,Pardubice,532 03
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,II. interní klinika - gastroenterologie,Šrobárova 50,Praha 10,100 34
Klinické centrum ISCARE Lighthouse,,Jankovcova 1569/2c,Praha 7,170 04

Zpět na seznam