Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřená randomizovaná kontrolovaná multicentrická studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost oloparibu v monoterapii ve srovnání s jedním chemoterapeutikem dle výběru lékaře v léčbě relabujícího ovariálního karcinomu senzitivního na platinu u pacientek se zárodečnou mutací BRCA1/2
EudraCT number 2014-003438-20
Číslo protokolu D0816C00010
Zadavatel Astra Zeneca AB, 151 85 Södertälje, Sweden
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza ovariální karcinom
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2014
Datum schválení SÚKL 17.3.2015
Datum schválení MEK 5.3.2015
Datum zahájení 2.7.2015
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Ostrava,17.listopadu 1790,708 52 ,Ostrava-Poruba
Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze,,Apolinářská 18,Praha 2,128 08
Krajská nemocnice Tomáš Bati, Havlíčkovo nábřeží 600,Zlín,762 75
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581,Hradec Králové,500 05
Masarykův onkologický ústav Brno, Žlutý kopec 543/7,Brno ,656 53 (již neprobíhá)

Zpět na seznam