Detail klinického hodnocení

Název studie Studie fáze I/II hodnotící bezpečnost a účinnost DCVAC/LuCa přidaného ke standardní chemoterapii (karboplatina a paklitaxel) v první linii +/- imunomodulancia (interferon-? a hydroxychlorochin) vs. standardní chemoterapie u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic ve stadiu IV
EudraCT number 2014-003084-37
Číslo protokolu SLU01
Zadavatel SOTIO a.s.,Jankovcova 1518/2,Praha 7,170 00
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza nemalobuněčný karcinom plic
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2014
Datum schválení SÚKL 3.10.2014
Datum schválení MEK 15.10.2014
Datum zahájení 30.12.2014
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Nemocnice Jindřichův Hradec, Onkologie, U Nemocnice 380/III, Jindříchův Hradec 377 38
Krajská nemocnice T. Bati, Plicní oddělení, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín 762 75
Fakultni nemocnice v Motole ,Pneumologická klinika ,V Úvalu 84,Praha 5,150 06
Vseobecna fakultni nemocnice v Praze,Onkologická klinika,U Nemocnice 2,Prague 2,128 08
Onkologicke centrum Multiscan,,Kyjevská 44,Pardubice,530 03
Nemocnice Na Bulovce,Klinika pneumologie a hrudní chirurgie,Budínova 67/2 ,Praha 8,180 81 (již neprobíhá)
Thomayerova nemocnice,Pneumologická klinika ,Vídeňská 800,Prague,140 59
Oblastni nemocnice Pribram,Onkologie,Podbrdská 269,Příbram,261 95
FN Olomouc,Klinika plicních nemocí a tuberkulózy,I. P. Pavlova 6,Olomouc,775 20
FN Plzen,Klinika pneumologie a ftizeologie,Edvarda Beneše 1128/13,Plzeň,305 99
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Plicní oddělení, Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem 401 13
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Plicní klinika, Sokolská 581, Hradec Králové 500 05
Fakultní nemonice Brno, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Jihlavská 20, Brno 625 00
Onkologie Avicennus s.r.o., Kouřimská 915, Kutná Hora, 284 01
Oblastní nemocnice Náchod a.s., Klinická onkologie, Purkyňova 446, Náchod 547 69
Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, 17. listopadu 1790, Ostrava 708 52

Zpět na seznam