Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze II s paralelními skupinami, vyhodnocující účinek přídání přípravku DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii u žen s recidivujícím epiteliálním ovariálním karcinomem rezistentním k platině
EudraCT number 2013-001325-24
Číslo protokolu SOV03
Zadavatel SOTIO a.s.,Jankovcova 1518/2,Praha,17000
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza ovariální karcinom
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2013
Datum schválení SÚKL 30.8.2013
Datum schválení MEK 24.7.2013
Datum zahájení 16.1.2014
Datum ukončení 7.9.2016
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Krajská nemocnice Liberec,Komplexní onkologické centrum,Husova 10,Liberec,46063
Fakultní nemocnice Hradec Králové,Porodnická a gynekologická klinika,Sokolská 581,Hradec Králové ,50009
Fakultní nemocnice Olomouc,Komplexní onkologické centrum,I. P. Pavlova 6,Olomouc,77520
Fakultní nemocnice Ostrava,Komplexní onkologické centrum,17. listopadu 1790,Ostrava,70800
Nemocnice České Budějovice,Porodnicko ? gynekologická klinika,B. Němcové 585/54,České Budějovice,37001
Masarykův onkologický ústav,Fakultní nemocnice Brno ,Obilní trh 11,Brno,65653
Všeobecná fakultní nemocnice Praha,Gynekologicko - porodnická fakulta,Apolinářská 18,Praha,12000
Fakultní nemocnice v Motole,,V Úvalu 84,Praha 5,15006

Zpět na seznam