Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze II s paralelními skupinami, vyhodnocující účinek přidání přípravku DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii (karboplatina a gemcitabin) u žen s recidivujícím epiteliálním ovariálním karcinomem citlivým na platinu
EudraCT number 2013-001323-38
Číslo protokolu SOV02
Zadavatel SOTIO a.s.,Jankovcova 1518/2,Prague 7,17000
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza ovariální karcinom
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2013
Datum schválení SÚKL 30.8.2013
Datum schválení MEK 24.7.2013
Datum zahájení 4.11.2013
Datum ukončení 27.6.2018 (17.5.2018)
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Hradec Králové,Gynekologicko - porodnická klinika,Sokolovská 581,Hradec Králové,50009
Fakultní nemocnice Olomouc,Komplexní onkologické centrum,I. P. Pavlova 6,Olomouc,77520
Fakultní nemocnice Ostrava,Gynekologicko - porodnická klinika,17. listopadu 1790,Ostrava ,70800
Nemocnice České Budějovice,Gynekologicko - porodnické centrum,B. Němcové 585/54,České Budějovice,37001
Fakultní nemocnice Brno,Onkogynekologické oddělení,Obilní trh 11,Brno,65653
Masarykův onkologický ústav,Onkogynekologické centrum,Žlutý kopec 7,Brno,65653
Fakultní nemocnice v Motole ,,V Úvalu 84,Praha,15006
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Gynekologicko - porodnická klinika,Apolinářská 18,Praha,12000

Zpět na seznam