Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřené, jednoramenné navazující klinické hodnocení k dvojitě zaslepenému, randomizovanému, multicentrickému, placebem kontrolovanému klinickému hodnocení probíhajícímu ve dvou souběžných skupinách, které porovnávalo účinnost a bezpečnost přípravku FTY720 v dávce 0,5 mg podávané perorálně jedenkrát denně oproti placebu u nemocných s primárně progresivní roztroušenou sklerózou
EudraCT number 2012-000835-18
Číslo protokolu CFTY720D2306E1
Zadavatel Novartis Pharma AG,Lichtstrasse 35,Basel,CH-4056
Indikační skupina Neurologie
Diagnóza roztroušená skleróza
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2013
Datum schválení SÚKL 27.9.2013
Datum schválení MEK 19.9.2013
Datum zahájení 23.4.2014
Datum ukončení 30.6.2015 (ukonč.předč.5.5.15)
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Ostrava, Neurologická klinika, 17. listopadu 1790, Ostrava, 708 52
Fakultní nemocnice Plzeň, Neurologická klinika, alej Svobody 80, Plzeň - Lochotín, 304 60
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z., Neurologické oddělení, Duchcovská 53, Teplice, 415 29
Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně,I. neurologická klinika,Pekařská 53,Brno,656 91
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Neurologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,Karlovo náměstí 32,Praha 2,128 08

Zpět na seznam