Detail klinického hodnocení

Název studie Studie zkoumající účinnost a bezpečnost inzulinu degludek/inzulinu aspart, podávaného jednou denně a inzulinu aspart u dalších jídel, ve srovnání s inzulinem detemir, podávaným jednou nebo dvakrát denně a bolusovým inzulinem aspart u dětí a adolescentů s diabetes mellitus 1. typu
EudraCT number 2012-003566-41
Číslo protokolu NN5401-3816
Zadavatel Novo Nordisk A/S,Novo Allé,Bagsvaerd,DK-2880
Indikační skupina Diabetologie
Diagnóza diabetes mellitus 1. typu
Zařazovaná populace Kojenci a batolata (28 dnů - 23 měsíců)
Děti předškolní a nižší školní věk (2 - 11 let)
Dospívající (12 - 17 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2013
Datum schválení SÚKL 5.9.2013
Datum schválení MEK 11.9.2013
Datum zahájení 17.10.2013
Datum ukončení 10.12.2014
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Olomouc ,Dětská klinika,I. P. Pavlova 6,Olomouc,77520
Pardubická krajská nemocnice, a.s.,Diabetologická ambulance,Kyjevská 44 ,Pardubice,53203
FN Motol,Pediatrická klinika,V Úvalu 84,Praha 5,15006

Zpět na seznam