Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie s paralelními skupinami hodnotící účinnost, bezpečnost, snášenlivost a farmakokinetiku BIIB033 podávaného v různých dávkách u subjektů s relabující formou roztroušené sklerózy při současném užívání přípravku Avonex?
EudraCT number 2011-006262-40
Číslo protokolu 215MS201
Zadavatel Biogen Idec Research Limited,Innovation House, 70 Norden Road,Maidenhead, Berkshire,SL6 4AY
Indikační skupina Neurologie
Diagnóza roztroušená skleróza
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2013
Datum schválení SÚKL 18.6.2013
Datum schválení MEK 13.6.2013
Datum zahájení 16.10.2013
Datum ukončení 2.6.2016
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Pardubická krajská nemocnice, a.s.,Neurologická klinika,Kyjevská 44,Pardubice,532 03 (již neprobíhá)
Fakultní nemocnice Hradec Králové,Neurologická klinika,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.,Neurologické oddělení,Duchcovská 53,Teplice,415 29
Fakultní nemocnice Motol,Neurologická klinika UK 2. LF,V Úvalu 84,Praha 5,150 06
Fakultní nemocnice Olomouc,Neurologická klinika,I.P. Pavlova 6,Olomouc,775 20 (již neprobíhá)
Neurospol, s.r.o.,,Studentská 1155/14,Havířov,736 01
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,MS Centrum, Neurologická klinika,Karlovo náměstí 32,Praha 2,128 08
Nemocnice Jihlava, p.o.,Neurologické oddělení,Vrchlického 59,Jihlava,586 33

Zpět na seznam