Detail klinického hodnocení

Název studie BAX 326 (rekombinantní faktor IX): prospektivní multicentrická studie fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost u dříve léčených pacientů s těžkou (hladina fix < 1%) nebo středně těžkou (hladina fix ? 2 %) hemofilií B, kteří mají podstoupit chirurgický nebo jiný invazivní zákrok.
EudraCT number 2011-000413-39
Číslo protokolu 251002
Zadavatel Baxter Innovations GmbH,Industriestrasse 67,Vienna,1221
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza těžká nebo středně těžká hemofilie B
Zařazovaná populace Dospívající (12 - 17 let)
Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2012
Datum schválení SÚKL 3.1.2013
Datum schválení MEK 21.9.2011
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Klinika detske hematologie a onkologie,UK 2. LF a FN Motol,V uvalu 84,Praha 5,150 06

Zpět na seznam