Detail klinického hodnocení

Název studie Studie fáze 1/2 ověřující přerušované a kontinuální podávání přípravku OSI-906 a paclitaxelu jednou týdně u pacientů s recidivujícím karcinomem ovariálního epitelu (a dalších pevných nádorů)
EudraCT number 2009-010319-34
Číslo protokolu OSI-906-202
Zadavatel Astellas Pharma Global Development, Inc. USA
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom ovariálního epitelu
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2011
Datum schválení SÚKL 26.1.2012
Datum schválení MEK 2.2.2012
Datum zahájení 25.4.2012
Datum ukončení
Poznámka EK VFN Praha 2 z pozice místní EK vydala nesouhlasné stanovisko, z důvodu neakceptovatelnosti pojistné smlouvy. Centrum ve VFN Praha 2 nebude otevřeno.
Centra, kde bude probíhat KH FN Hradec Králové, Porodnická a gynekologická klinika
FN Ostrava, Porodnicko-gynekologická klinika, Ostrava
VFN, Gynekologicko-porodnická klinika, Praha (již neprobíhá)

Zpět na seznam