Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřené, multicentrické klinické hodnocení pro rozšíření dostupnosti přípravku RAD001 u pacientů se subependymálním obrovskobuněčným astrocytomem (SEGA) spojeným s komplexem tuberózní sklerózy (TSC)
EudraCT number 2010-022583-13
Číslo protokolu CRAD001MIC02
Zadavatel Novartis Pharma Services AG, Basel, Švýcarsko
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza astrocytom, tuberózní skleróza
Zařazovaná populace Děti předškolní a nižší školní věk (2 - 11 let)
Dospívající (12 - 17 let)
Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2011
Datum schválení SÚKL 7.4.2011
Datum schválení MEK 1.6.2011
Datum zahájení 26.11.2011
Datum ukončení 28.3.2014
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Dětská neurologická klinika, FN Motol, Praha 5

Zpět na seznam