Detail klinického hodnocení

Název studie BAX 326 (rekombinantní faktor IX): hodnocení bezpečnosti, imunogenicity a hemostatické účinnosti u dříve léčených pacientů s těžkou (hladina FIX < 1 %) nebo středně těžkou (hladina FIX < a 2 %) hemofilií B - pokračovací studie
EudraCT number 2010-022726-33
Číslo protokolu 251001
Zadavatel Baxter Innovations GmbH, Vienna, Rakousko
Indikační skupina Hematologie
Diagnóza hemofilie B
Zařazovaná populace Dospívající (12 - 17 let)
Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2011
Datum schválení SÚKL 22.3.2011
Datum schválení MEK 9.2.2011
Datum zahájení 5.12.2011
Datum ukončení 24.3.2015
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol, Praha 5

Zpět na seznam