Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, zkřížené, otevřené hodnocení fáze II/III, s cílem demonstrovat vyšší úroveň profylaxe oproti léčbě podle potřeby u dříve léčených subjektů s těžkou hemofilií A, léčenou rekombinantním FVIII, prostým plazmatických proteinů, formulovaným se sacharózou (BAY 81-8973)
EudraCT number 2009-012150-20
Číslo protokolu BAY81-8973/14319
Zadavatel Bayer HealthCare AG, Německo
Indikační skupina Hematologie
Diagnóza hemofilie A
Zařazovaná populace Dospívající (12 - 17 let)
Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Nemocní
Rok předložení žádosti 2010
Datum schválení SÚKL 2.2.2011
Datum schválení MEK 6.12.2010
Datum zahájení 16.6.2011
Datum ukončení 29.10.2012
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Odd. hemato-onkologie, FN Olomouc

Zpět na seznam