Detail klinického hodnocení

Název studie Prospektivní klinické hodnocení u dětí se závažnou formou hemofilie A, s cílem prozkoumat klinickou účinnost, imunogenicitu, farmakokinetiku a bezpečnost léčiva Human-cl rhFVIII
EudraCT number 2010-018644-14
Číslo protokolu GENA-03
Zadavatel Octapharma AG, Lachen, Švýcarsko
Indikační skupina Hematologie
Diagnóza hemofilie A
Zařazovaná populace Děti předškolní a nižší školní věk (2 - 11 let)
Dospívající (12 - 17 let)
Muži
Nemocní
Rok předložení žádosti 2010
Datum schválení SÚKL 30.11.2010
Datum schválení MEK 23.6.2010
Datum zahájení
Datum ukončení 25.2.2013
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Oddělení kinické hematologie, Dětská fakultní nemocnice Brno

Zpět na seznam