Detail klinického hodnocení

Název studie Poregistrační klinické hodnocení sledující bezpečnost u pacientů, kteří přešli z přípravku ReFacto nebo jiných přípravků s faktorem VIII na ReFacto AF při běžné standardní lékařské péči
EudraCT number 2008-007997-39
Číslo protokolu 3082B2-4432
Zadavatel Wyeth Research Division of Wyeth Pharmaceuticals Inc., Collegeville, USA
Indikační skupina Hematologie
Diagnóza hemofilie A
Zařazovaná populace Dospívající (12 - 17 let)
Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Nemocní
Rok předložení žádosti 2009
Datum schválení SÚKL 28.12.2009
Datum schválení MEK 21.10.2009
Datum zahájení nebylo zahájeno
Datum ukončení 25.2.2011
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Oddělení klinické hematologie, FN Brno - Dětská nemocnice, Černopolní, Brno
Klinika dětské hematologie a onkologie, FN v Motole, Praha 5

Zpět na seznam