Detail klinického hodnocení

Název studie Dávku zjišťující studie účinnosti a bezpečnosti přípravku F13640 u pacientů se středně vážnou až vážnou bolestivou periferální diabetickou polyneuropatií
EudraCT number 2009-012123-28
Číslo protokolu F12340 CP 201
Zadavatel Institut de Recherche Pierre Fabre, Francie
Indikační skupina Bolest
Diagnóza bolestivá periferální diabetická polyneuropatie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2009
Datum schválení SÚKL 9.9.2009
Datum schválení MEK 13.7.2009
Datum zahájení 10.12.2009
Datum ukončení 27.12.2010
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH NZZ CLINTRIAL s. r. o., Počernická 16, 100 00 Praha 10
Diabetologická ambulance, Písek (již neprobíhá)
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a. s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Nemocnice s Poliklinikou, Neurologické oddělení, K Nemocnici 775/76, 741 01 Nový Jičín (již neprobíhá)
Theo medical s. r. o., Červeného kříže 1672/4, 702 00 Ostrava
Diabetologická ordinace, Slunečná 2101/2, 100 00 Praha 10
FN Královské Vinohrady , Neurologická klinika, Praha (již neprobíhá)
NZZ Clintrial s.r.o., Počernická b16, Praha 10 (již neprobíhá)
FN Olomouc, Neurologická klinika, Olomouc
NZZ Diabetologická a interní ambulance, Dlouhá 34, Olomouc (již neprobíhá)
FN v Motole, Neurologická klinika, Praha
Nemocnice České Budějovice a.s. (již neprobíhá)
Neurologické odd., Vsetínská nemocnice a.s., Vsetín

Zpět na seznam