Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřená, randomizovaná, multicentrická studie pro pacienty s opakovaným epiteliálním karcinomem vaječníku primárně peritoneálním karcinomem nebo karcinomem vejcovodu ke srovnání účinnosti a bezpečnosti paclitaxelu (micelárního) mnohočásticového a paclitaxelu (Cremophor ? EL)
EudraCT number 2008-002668-32
Číslo protokolu OAS-07OVA
Zadavatel Oasmia Pharmaceutical AB, Uppsala, Švédsko
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza Rekurentní ovariální karcinom, primární peritoneální karcinom, karcinom Fallopské tuby
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2009
Datum schválení SÚKL 31.3.2009
Datum schválení MEK 11.2.2009
Datum zahájení 17.9.2009
Datum ukončení 12.2.2014
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Onkologická chirurgie, Kouřimská 915, Kutná Hora (již neprobíhá)
FN Plzeň, Odd. onkologie a radioterapie
FN Na Bulovce, Odd. radiační onkologie
FN Olomouc, Oddělení onkologie
VFN Královské Vinohrady, Klinika radiologie a onkologie, Praha 10

Zpět na seznam