Detail klinického hodnocení

Název studie "Proof-of-concept" studie analgetických účinků opakovaných dávek F13640 po dobu 12 týdnů u pacientů se středně až silně bolestivou periferní diabetickou polyneuropatií: multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení s paralelními skupinami
EudraCT number 2006-003781-34
Číslo protokolu F13640GE208
Zadavatel Pierre Fabre Medicament, Boulogne, Francie
Indikační skupina Bolest
Diagnóza Diabetická polyneuropatie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2007
Datum schválení SÚKL 26.11.2007
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka 2006-003781-34
Centra, kde bude probíhat KH Neurologické oddělení, FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5
Neurologické oddělení, Slezská nemocnice Opava, Olomoucká 86
Neurologické oddělení, KN Chomutov, Kochova 1185
Neurologické oddělení, Vsetínská nemocnice, Nemocniční 955
Neurologické oddělení, FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20

Zpět na seznam