Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie udržovací terapie abagovomabem u pacientů s epiteliálním ovariálním karcinomem po úplné odpovědi na chemoterapii první linie
EudraCT number 2006-002801-30
Číslo protokolu ABA-01
Zadavatel Menarini ricerche, S.p.A., Florence, Italy
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza epiteliální ovariální karcinom
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2006
Datum schválení SÚKL 12.01.2007
Datum schválení MEK 13.12.2006
Datum zahájení 10.05.2007
Datum ukončení
Poznámka 2006-002801-30
Centra, kde bude probíhat KH Oddělení radiační a klinické onkologie, Krajská nemocnice Pardubice, Kyjevská 44, 532 03 PARDUBICE
Ústav radiační onkologie, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Budínova 2, 180 81 PRAHA 8
Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 BRNO
Gynekologicko-porodnická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Apolinářská 8, 128 51 PRAHA 2
Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 BRNO
Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Obilní trh 11, 656 77 BRNO
Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 HRADEC KRÁLOVÉ
Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a. s., Boženy Němcové 54, 378 87 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 OSTRAVA
Radioterapeutická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 34 PRAHA 10
Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 ZLÍN
Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Čapkovo náměstí 3, 326 00 PLZEŇ

Zpět na seznam