Detail klinického hodnocení

Název studie Dvojitě zaslepené, randomizované, multicentrické, placebem kontrolované klinické hodnocení probíhající ve dvou souběžných skupinách, které porovnává účinnost a bezpečnsot přípravku FTY720 v dávce 1,25mg podávané perorálně jednou denně oproti placebu u nemocných s primárně progresivní sclerosis multiplex
EudraCT number 2007-002627-32
Číslo protokolu CFTY720D2306
Zadavatel Novartis Pharma AG, Švýcarsko
Indikační skupina Neurologie
Diagnóza progresivní roztroušená skleróza
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2008
Datum schválení SÚKL 26.05.2008
Datum schválení MEK 04.02.2009
Datum zahájení 10.11.2008
Datum ukončení 26.11.2014 (ukončeno 28.8.201)
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH RS centrum, Neurologická klinika FN Hradec Králové
CTC Rychnov nad Kněžnou s.r.o., Jiráskova, Rychnov nad Kněžnou
Neurologické odd., FN Ostrava - Poruba
Neurologické odd. nemocnice Teplice
Neurops - centrum neurologicko-psychologické péče, Poliklinika s.r.o., Rychnov nad Kněžnou (již neprobíhá)
Neurologické odd. FN u sv. Anny, Brno
Neurologické odd., Vojenské nemocnice Brno (již neprobíhá)
Neurologické odd., FN Olomouc
Neurologická klinika VFN Praha 2
Neurologická klinika FN Plzeň

Zpět na seznam