Upozornění provozovatelům ve věci výdeje nebo prodeje léčivých přípravků prostřednictvím lékárenských prodejních automatů.

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje provozovatele lékáren a prodejce vyhrazených léčivých přípravků v souvislosti s nabídkou na pořizování lékárenských prodejních automatů na povinnosti vyplývající ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) a jeho prováděcích předpisů.  

Stávající právní úprava zákona o léčivech v oblasti výdeje a prodeje léčivých přípravků neumožňuje v současné době poskytovatelům lékárenské péče ani osobám oprávněným k prodeji vyhrazených léčivých přípravků zacházet s léčivými přípravky způsobem, který využívá technologie prodejních automatů.

V souladu s § 7 odst. 2 a § 8 odst. 8 zákona o léčivech musí veškeré činnosti spočívající v zacházení s léčivy provádět jen osoby oprávněné k dané činnosti na základě tohoto zákona a zacházet s léčivými přípravky jinak než v souladu se zákonem o léčivech je zakázáno. Porušení těchto povinností zakládá správní delikt podle § 103 odst. 1 písm. a) zákona o léčivech, za který je možno v souladu s ustanovením § 107 odst. 1 písm. e) zákona o léčivech uložit pokutu až do výše 20 000 000,- Kč.     

 

Odbor lékárenství a distribuce
2. 3. 2016