Upozornění pro provozovatele lékáren k hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek

Informace k hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek v souvislosti s předběžným opatřením, na základě kterého SÚKL musel zastavit používání některých aplikací.  

Zastaveno bylo rovněž používání komunikačního rozhraní u webového formuláře pro zasílání Hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek podle § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Po dobu nemožnosti využít elektronický formulář lze pro vytvoření hlášení použít formuláře ročního a mimořádného hlášení ve formátu XLS, které jsou dostupné na stránkách Ústavu http://www.sukl.cz/hlaseni-o-prijmu-vydeji-a-stavu-zasob-omamnych-a-1

Tento formulář lékárna po vyplnění dvakrát vytiskne, doplní podpisem a jeden stejnopis zašle poštou na adresu regionálního pracoviště SÚKL, pod které příslušná lékárna spadá. Jiný způsob zasílání hlášení není do doby obnovení elektronického formuláře možný.  

Na obnovení elektronické formy hlášení Ústav intenzivně pracuje a předpokládá její spuštění v průběhu 10 – 14 dnů. V této souvislosti se Ústav na provozovatele lékáren obrací s žádostí, aby upřednostnili elektronickou verzi formuláře a se zasláním hlášení, pokud je to možné, posečkali, až bude k dispozici.

O datu opětovného zprovoznění webového formuláře budete neprodleně informováni.

 

Odbor lékárenství a distribuce

6. 1. 2016 

Hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády, 15.02.2010

Informace pro lékárny k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovisko SÚKL ze dne 16. 12. 2015 k předběžnému opatření Městského soudu v Praze, 17.12.2015

SÚKL informuje o svém stanovisku k předběžnému opatření Městského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2015.