Upozornění pro lékárny

Informace o nadměrném výskytu lékařských předpisů s předepsaným registrovaným léčivým přípravkem ADIPEX RETARD.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje lékárny na nadměrný výskyt lékařských předpisů s předepsaným registrovaným léčivým přípravkem ADIPEX RETARD, por. cps. rml. 100x15 mg, kód SÚKL: 97374, reg. č.: 08/052/91-S/C.
Mnohé jsou dle ujištění maďarských regulačních orgánů prokazatelně falešné, v dalších případech se jedná o lékařské předpisy, u kterých máme vážné podezření, že jsou rovněž falešné.  Zachycené lékařské předpisy (ukázka v příloze) jsou napsány v maďarském jazyce a jsou vystaveny neexistujícími lékaři pro neexistující pacienty. Na jednom tiskopise bývá zpravidla předepsáno jedno až tři balení tohoto léčivého přípravku. 

Setkáte-li se s lékařskými předpisy vystavenými některým z těchto lékařů (Dr. Kiss Gizela, Dr. Décsy Júlia, Dr. Fejeregyházi Ištván, Dr. Kókai Zsolt, Dr. Bodnár Endre, Dr. Labanc Ágnes, Dr. Nikitits Ištván, Dr. Sárközi Josef, Dr. Tóth Péter, Dr. Valler Krisztián Arnold, Dr. Tordé Ákos, Dr. Zalay Bálint, Dr. Bartha István) nebo s lékařskými předpisy obdobného vzhledu, jsou s největší pravděpodobností falešné.

Upozorňujeme, že bez ověření jejich pravosti nesmíte předepsaný léčivý přípravek v žádném případě vydat a je vaší povinností dle § 83 odst. 4 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů neprodleně každý takový případ oznámit Policii České republiky.

Sekce dozoru
20. 10. 2009