Upozornění na rizika spojená se zásilkovým výdejem

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje, že nákup léků na internetu pomocí nelegálních nabídek má značná rizika. U padělků a nelegálních přípravků není možné hovořit o účinnosti, kvalitě a hlavně bezpečnosti. Tyto přípravky představují závažnou hrozbu pro lidské zdraví. 

Obecné informace o rizicích spojených s léčivými přípravky dodávanými veřejnosti nelegálně prostřednictvím zásilkového výdeje s využitím elektronických prostředků naleznete na internetových stránkách www.nebezpecneleky.cz nebo www.olecich.cz .