Specializovaná pracoviště připravující léčivé přípravky

  Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje seznamy specializovaných pracovišť připravujících léčivé přípravky  

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje seznamy specializovaných pracovišť poskytovatelů zdravotních služeb, kteří jsou oprávněni připravovat léčivé přípravky dle § 79 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

 

Seznam pracovišť nukleární medicíny připravujících radiofarmaka:

ONM Město Ulice PSČ Tel Email
ONM -   Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s., nemocnice Středočes.kraje Benešov u Prahy Máchova 400 256 46 317 756 385 nm@hospital-bn_cz
ONM - Nemocnice Blansko Blansko Sadová   33 678   31 516   838 240, 516 838 345 svoboda@nemobk_cz
NUKLEA, medical center s.r.o. Brno Bratislavská   2 602   00 545   212 007, 602 312 675 nuklea@nuklea_cz
KNM - FN Brno Brno Jihlavská   20 625   00 532   233 821, 532 233 580, 532 233 846 jprasek@fnbrno_cz;   jiri.stepan@fnbrno_cz
Masarykův onkologický ústav - Ústavní lékárna a Oddělení nukleární medicíny Brno Žlutý   kopec 7 656   53 543   136 500, 543 136 523, 543 131 301 budinsky@mou_czkozakova@mou_cz
ONM - Nemocnice České Budějovice, a.s. České   Budějovice B.Němcové   54 370   87 387   785 601 nuklmed@nemcb_cz;   dhorcicova@gmail_com
ONM - Nemocnice ve Frýdku-Místku Frýdek-Místek E.Krásnohorské   321 738   18 732   152 989, 558 415 483 grim@nemfm_cz
ONM - Nemocnice Havlíčkův Brod p.o. Havlíčkův   Brod Husova   2624 580   22 569   472 111, 569 472 222 petr.libus@onhb_cz;   nemocnice@onhb_cz
ONM - FN Hradec Králové Hradec   Králové Sokolská   581 500   05 495   832 337 nuklmed@fnhk_cz
ONM, Nemocnice Chomutov Chomutov Kochova   1185 430   12 474   447 631, 474 447 627 ales.chodacki@kzcr_eu
Pracoviště nukleární medicíny - Nemocnice Chrudim Chrudim Václavská   570 537   27 469   653 396 onm.cr@dimed_cz
ONM - Oblastní nemocnice Jičín a.s. Jičín Bolzanova   512 506   43 493   582 349 vaclav.engelmann@nemjc_cz
ONM - Nemocnice Jihlava p.o. Jihlava Vrchlického   59 586   33 567   157 516, 567 157 602 ivana.bradackova@nemji_cz;   musilm@nemji_cz
ONM - Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Jilemnice Metyšova   465 514   15 481   551 320, 732 633 772 lenka.tylova@nemjil_cz,   lenka.cervena@nemjil_cz
ONM - Nemocnice v Karlových Varech Karlovy   Vary Bezručova   19 360   66 353   115 370, 353 115 360 (546) jan.vales@kkn_cz;   jana.nemcova1@kkn_cz
ONM - Klatovská nemocnice a.s. Klatovy Plzeňská   569/II 339   38 376   335 842, 376 335 843, 376 335 848 baarova@nemkt_cz,   hanzlikovah@nemkt_cz
ONM - Oblastní nemocnice Kolín a.s., nem.Středočeského kraje Kolín   III Žižkova   146 280   20 321   756 431 eva.hoffmannova@nemocnicekolin_cz
ONM - Nemocnice Kyjov, p.o. Kyjov Strážovská   976 697   33 518   601 473, 518 601 472 onm.kyjov@seznam_cz;   musil.jan@nemkyj_cz; tichy.igor@nemkyj_cz
ONM - Krajská nemocnice Liberec a.s. Liberec Husova   10 460   63 485   312 702 a linky 808, 819 nemlib@nemlib_cz
ONM - Oblastní  nemocnice   Mladá Boleslav - Nemocnice Středočeského kraje, a.s. Mladá   Boleslav tř.   Václava Klementa 147 293   01 326   742 500 ingrid.spalkova@onmb_cz
ONM - Nemocnice Nové Město na Moravě p.o. Nové   Město na Moravě Žďárská   610 592   31 566   683 532 jaroslav.bures@nnm_cz
PET centrum Nový Jičín Nový   Jičín Purkyňova   2138/16 741   01 556   773 288 renata.kohutova@nnj_agel_cz
ONM - FN Olomouc Olomouc I.P.Pavlova   6 775   20 588   444 635 knm@fnol_cz
ONM - Slezská nemocnice v Opavě p.o. Opava Olomoucká   86 746   01 553   766 483 jiri.hrbac@nemocnice_opava_cz
KNM - Pracoviště pro přípravu radiofarmak, Fakultní nemocnice   Ostrava Ostrava-Poruba 17.listopadu   1790 708   52 597   373 417 jan.pekarek@fno_cz   //www.fno.cz
ONM - Nemocnice Pelhřimov p.o. Pelhřimov Slovanského   bratrství 710 393   38 565   355 493 msimanek@hospital-pe_cz
Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň - Lochotín Plzeň alej   Svobody 80 304   60 377   104 590 dus@fnplzen_cz;   zahorovat@fnplzen_cz
ONM FN Plzeň - Bory Plzeň Edvarda   Beneše 13 305   99 377   402 595, 377 402 937 dus@fnplzen_cz;   slipkova@fnplzen_cz
Proton Therapy Center Czech s.r.o. Praha   8 Budínova   1a 180   81  222 998 956, 222 998 950 iva.kantorova@ptc_cz;   info@ptc_cz; www.ptc.cz
ONM - Centrum nukleární medicíny s.r.o. Praha   8 Budínova   2 180   81 266   084 581 info.bulovka@nuklearnimedicina_cz
ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Praha   5 Roentgenova   2 150   30 257   272 165, 257 272 163 nm@homolka_cz;   otakar.belohlavek@homolka_cz
ONM - Centrum nukleární medicíny s.r.o. Praha   9 Sokolovská   304 190   00 266   006 261 info.vysocany@nuklearnimedicina_cz
ONM - Klinika nukleární mediciny FNKV Praha   10 Šrobárova   50 100   34 267   162 518 mateju@fnkv_cz
ONM - Ústav nukleární medicíny VFN a I. LF UK Praha   2 U   nemocnice 5 128   53 224   965 783 zdenka.davidova@vfn_cz
ONM - Prague Medical Care Departement Praha   6 U   Vojenské nemocnice 1200/1 169   02 973   203 485, 778 052 815 marikona@prague-medical_cz;   recepce@prague-medical_cz
Radioizotopové pracoviště (RIP) Institutu klinické a   experimentální medicíny (IKEM) Praha   4 Vídeňská   1958/9 140   21 261   362 400, 261 363 153 pavel.komarek@ikem_cz
ONM - Klinika nukleární medicíny a endokrinologie FN Motol Praha   5 V   úvalu 84 150   06 224   434 665 miloslava.krajickova@fnmotol_cz
ONM - Středomoravská nemocniční a.s., odštěpný závod Nemocnice   Přerov Přerov Dvořákova   75 751   52 581   271 610, 581 271 616 jana.zapletalova@npr_agel_cz
ONM - Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Příbram   V-Zdaboř Podbrdská   269 261   95 318   654 308, 318 654 305 otto.lang@onp_cz   , onm@onp_cz
ONM - Nemocnice Strakonice, a.s. Strakonice Radomyšlská   336 386   29 383   314 290 onm-prim@nemocnice-st_cz
ONM - Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. Trutnov M.   Gorkého 77 541   21 499   866 111 nemocnice@nemtru_cz
ONM - Uherskohradišťská nemocnice a.s. Uherské   Hradiště J.E.Purkyně   365 686   68 572   529 754 grecman@nspuh_cz
ONM, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem  Ústí   nad Labem V   Podhájí 21 401   13 477   112 953 ales.chodacki@kzcr_eu
ONM - Krajská nemocnice T.Bati a.s. Zlín Havlíčkovo   nábřeží 600 762   75 577   552 233 bernatek@bnzlin_cz
ONM - Nemocnice Znojmo Znojmo MUDr.   Jana Janského 11 669   02 515   215 595 primar.onm@nemzn_cz

 

 

Seznam pracovišť připravujících humánní autogenní vakcíny:

Název pracoviště Oddělení   Město   Ulice   Telefon   Další kontakt 
IFCOR-99 s.r.o.  Mikrobiologické pracoviště Brno  Viniční 235  533306410-413, 800190193   krckova@ifcor_cz   (krckova@ifcor_cz)
FN u sv. Anny v Brně  Mikrobiologický   ústav   Brno   Pekařská   53   543183092,   543183103   leona.mejzlikova@fnusa_cz,   sekr.mu@fnusa_cz (leona.mejzlikova@fnusa_cz,%20sekr.mu)
Nemocnice   České Budějovice a.s.  Laboratoř imunologie   Č. Budějovice  B.Němcové 585/54   387873611   imunolog@nemcb_cz   (imunolog@nemcb_cz)
FN Hradec Králové   ÚKIA   - odd.autovakcín   Hr.   Králové  Sokoloská   581   495832569       krejsek@fnhk_cz  (krejsek@fnhk_cz)
Krajská   nemocnice Liberec a.s.  Odd.klinické mikrobiologie a   imunologie   Liberec  Husova 10   485313032     vladimir.kracik@nemlib_cz  (vladimir.kracik@nemlib_cz)
Nemocnice Most o.z.  Odd.mikrobiologie   Most  J.E.Purkyně   270   478032218       roman.zaruba@kzer_eu (roman.zaruba@kzer_eu)
UP   v Olomouci,LF  Ústav mikrobilogie   Olomouc  I.P.Pavlova 6   585639518   www.fnol.cz  
Zdravotní Ústav Ostrava   Odb.imunologie   a alergologie   Ostrava  Partyzánské   nám.7   596200259     
IMUMED   s.r.o.  Odd.klin.mikrobiol.a.   autovakcín   Praha 1  Mlynářská 4   277779801    
Synlab czech s.r.o. Laboratoř   Brno - sekce mikrobiologie,prac.přípravy vakcín    Modřice  Evropská   873  724772336,   731133192   katerina.pinterova@synlab_cz,   dana.hanulakova@synlab_cz  (katerina.pinterova@synlab_cz)
AESCULAB,   K.S  Odd.mikrobiol.a.   autovakcín   Praha 6  Evropská 2589/33b   283112112   biochemie.praha@aesculab_cz   (biochemie.praha@aesculab_cz)
Zdravotní Ústav Ústí n. Labem  Odbor   imunologický    Ústí   n.  Labem  Moskevská   15, P.O Box 78/u2   477751806   karla.haasova@zuusti_cz
Imuno-Biopost   s.r.o.  Mikrobiologická   laboratoř   Žatec  Čelakovského 2483   602289189     
Medicom´s,s.r.o.     Prostějov  M.Majerové   2  582302970 jirpra@email_cz  (jirpra@email_cz)
ADL   medservice, s.r.o.  Traumatologická ambulance  Moravská Ostrava  Tyršova 9  775077936   
SPORTLKINIK s.r.o.  Privátní   chirurgická ambulance  Hradec   Králové  Hlavní   1866  604935240 dr.neumann@tiscali_cz  (dr.neumann@tiscali_cz)
Sanofyto   spol. s r.o.  Jednodenní chirurgie, ortopedie   a urologie  Brno  MiladyHorákové 28  545214770 info@sanofyto_cz  (info@sanofyto_cz)
Arthro Biotherapy s.r.o.  Traumatologická   ambulance  Praha   2  Karlovo   náměstí 3  775077936 lukac.l@email_cz
Pardubická   Krajská nemocnice a.s. Odd. klinikcké mikrobiologie PKN Pardubice Kyjevská 44 466013202  

 

 

Odbor lékárenství a distribuce

18.01.2016