Seznam pracovišť nukleární medicíny

Aktualizace k 19.7.2010

Název

Město

Ulice

PSČ

Telefon

Fax

ONM - Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

Benešov

Máchova 400

256 30 

317756385

317727812    

ONM - Nemocnice Blansko, p.o.

Blansko

Sadová 33

678 31

516488345

516838240 

516417649

NUKLEA, medical center s.r.o.

Brno

Bratislavská 2

602 00

545212007

545210583

Masaryk.onkolog.ústav, Ústavní lékárna

Brno

Žlutý kopec 7

656 53

543136500

543234617

ONM - FN Brno

Brno-Bohunice

Jihlavská 20

625 00

532233840

532233846 

532233840

ONM -Nemocnice České Budějovice

České Budějovice

B.Němcové 54

370 87

387875600

386461941

ONM - Nemocnice  Frýdek-Místek

Frýdek-Místek

E.Krásnohorské 321

738 18

558415485

558415010

ONM - Nemocnice Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod

Husova 2624

580 22

569472222

569472231

ONM - FN Hradec Králové

Hradec Králové

Sokolská 408

500 05

495832337

495833297

ONM - Nemocnice Chomutov

Chomutov

Kochova 1185

430 12

474447631

474447620

474447437

ONM - Nemocnice Chrudim

Chrudim

Václavská 570

537 27

469653396

469653092

ONM - Oblastní nemocnice Jičín

Jičín

Bolzanova 512

506 43

493582434

493523514

ONM - Nemocnice Jihlava

Jihlava

Vrchlického 59

586 33

567157585

567157585

ONM - Masarykova městská nemocnice Jilemnice

Jilemnice

Metyšova 465

514 15

481551320-2

481541353

481551103

ONM – Nemocnice Karlovy Vary

Karlovy Vary

Bezručova 19

360 66

353115370

353115360 

353115905

ONM - Klatovská nemocnice

Klatovy

Plzeňská 569/II

339 38

376335111

376312496

ONM-Oblastní nemocnice Kolín

Kolín III

Žižkova 146

280 00

321756431

321721602

ONM - Nemocnice Kyjov

Kyjov

Strážovská 976

697 33

518601473

518614176

ONM - Krajská nemocnice Liberec

Liberec

Husova 10

460 63

485312702

485312808 

485101119

ONM – Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

Mladá Boleslav

V.Klimenta 147

293 50

326742500

326322803

ONM - Nemocnice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě

Žďárská 610

592 31

566801530

566801532 

566683609

KNM - FN Olomouc

Olomouc

I.P.Pavlova 6

775 20

585854270

585852519

ONM - Slezská nemocnice v Opavě

Opava

Olomoucká 86

746 79

553766101

553716386

ONM – FN Ostrava

Ostrava - Poruba

17.listopadu 1790

708 52

598373266

596914156

ONM - Nemocnice Pelhřimov

Pelhřimov

Slovanského bratrství 710

393 38

565355111

565355187

ONM- FN Plzeň - Lochotín

Plzeň

alej Svobody 80

304 60

377104590

377104591 377402937

ONM - FN Plzeň-Bory

Plzeň

Edvarda Beneše 13

305 99

 377402937

377441850

ONM - Klinika nukleární mediciny FNKV

Praha 10

Šrobárova 50

100 34

267162518

267162660

ONM - Ústav nukleární medicíny VFN a 1. LF UK

Praha 2

U nemocnice 5

120 00

224965783

 

RIP- IKEM

Praha 4

Vídeňská 1958/9

140 21

261362548

261362150

241721386

ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce

Praha 5

Roentgenova 2

150 30

257272165

257272159

ONM - KNM a endokrinologie FN Motol

Praha 5

V úvalu 84

150 06

224434665

224434620

ONM - Centrum nukleární medicíny 

Praha 9

Sokolovská 304

190 61

266006261

266006261

ONM - Nemocnice Přerov 

Přerov

Dvořákova 75

751 52

581271111

581202297

ONM - Oblastní nemocnice Příbram 

Příbram V-Zdaboř

Podbrdská 269

261 95

318654308 318654305

318654209

ONM - Nemocnice Sokolov

Sokolov

Slovenská 545

356 01

352520351 352520234

352601238

ONM - Okresní nemocnice Strakonice

Strakonice

Radomyšlská 336

386 29

383314290

383314120

KNM - Oblastní nemocnice Trutnov

Trutnov

M.Gorkého 77

541 21

499866111

585852519

ONM - Nemocnice Třebíč

Třebíč

Purkyňovo nám. 2

674 01

568809450

568840862

ONM - Uherskohradišťská nemocnice 

Uherské Hradiště

J.E.Purkyně 365

686 68

572529758

572551014

ONM - Masarykova nem.Ústí n.Labem 

Ústí nad Labem

V podhájí 21

401 13

477112950

477112960

ONM - Baťova krajská nemocnice Zlín

Zlín

Havlíčkovo nábř.600

762 75

577552230

577216889

ONM - Nemocnice Znojmo

Znojmo

MUDr.Jana Janského 11

669 02

515215595

515222805